Heeft u een klacht? Kaart het aan

Heeft u een klacht over de zorg van een zorginstelling? Heel vervelend! Het is dan ook belangrijk dat u de klacht zo snel mogelijk bij de betrokken instelling aankaart. Hiervoor kunt u terecht bij de Raad van Bestuur van de betrokken organisatie of bij ons. Let op: de zorginstelling moet dan wel bij onze Klachtencommissie zijn aangesloten. Bekijk hier de lijst met aangesloten organisaties.