Dien nu uw klacht in

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u het klachtenformulier downloaden, printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Klachtencommissie Rijnmond
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3063
3003 AB ROTTERDAM

Of scan het ingevulde formulier en e-mail het naar: info@klachtencommissierijnmond.nl. Het klachtenformulier is ook op te vragen bij de instellingen die bij ons zijn aangesloten.

Hulp bij het invullen

Vindt u het lastig om uw klacht goed te omschrijven? Vraag dan een familielid, buren of vrienden om hulp. Ook de cliƫntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van de zorgorganisatie kan u helpen bij het invullen van het formulier.

Verstuurd, en dan?

Hebben wij uw klacht ontvangen? Dan sturen wij u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Zo snel mogelijk daarna neemt de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie contact met u op om uw klacht te bespreken. Ondertussen bekijkt de Klachtencommissie of uw klacht voldoet aan de voorwaarden. Zo ja: dan gaan wij met uw klacht aan de slag. Onder het kopje Procedure leest u hoe dit precies in zijn werk gaat.

Download het klachtenformulier
Klachtenformulier als PDF